За нас

About Us

Ние сме

Дружеството ни започва своята дейност през 1995 година като СД „Градеж“. През 2005 година  фирмата е  пререгистрирана като „ДМН ГРУП“ ООД. Членове сме на Камарата на строителите в България от самото ѝ създаване, като притежаваме първа и пета категория. Фирмата ни е специализирана в цялостното изграждане на жилищни, промишлени сгради и строителни ремонти.

Жилищно строителство

В сферата на жилищното строителство, фирмата ни е изградила следните обекти:
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Самуил“51, РЗП-1060 кв.м., година на завършване 1998 г.;
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Струма“46, РЗП-1834 кв.м., година на завършване -1999 г.;
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Поп Георги“5, РЗП-780 кв.м ,година на завършване-2004 г.
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Ивайло“, РЗП-1100 кв.м ,година на завършване-2005 г.;
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“Ст.Стамболов“8, РЗП- 5691 кв.м., година на завършване-2009 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“България“14 РЗП-1438 кв.м., година на завършване - 2009 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“България“ 50, РЗП-1230 кв.м,година на завършване-2010 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“Европа“31, РЗП-3399 кв.м ,година завършане-2011 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“Цар Иван-Александър“12А, РЗП-1043 кв.м ,година на завършване-2011 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“Софроний Врачански“5, РЗП-1832 кв.м ,година на завършване-2014 г.
Жилищна сграда в град Поморие на ул.“Солна“77, РЗП -517 кв.м ,година на завършване- 2017 г.
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Съгласие“21, РЗП-712 кв.м ,година на завършване-2010 г.
Жилищна сграда в град Бургас на ул.“Цар Симеон I“ 21, РЗП-754 кв.м,година на завършване-2012 г.
Жилищна сграда в град Несебър“ на кв.“Черно море“, РЗП-611 кв.м ,година на завършване -2013 г.
Жилищна сграда в град Бургас на ж.к“Меден Рудник“,бл.608, РЗП-1728 кв.м ,година на завършване-2021 г.
*Всичките ни сгради са въведени в експлоатация!

Промишлено строителство

Шоурум и склад за промишлени стоки „Беркай“ РЗП-4573 кв.м, година на завършване 2006 г.

Шоурум и склад за промишлени стоки „Фигаро“ РЗП-3562 кв.м ,година на завършване 2006 г.

Автостъкла Кобра- град Бургас, РЗП-612 кв.м,година на завършване 2004 г.

Ремонти

Компанията ни е извършила ремонти на следните учреждения в град Бургас и извън него:
Консулство на Република Турция
Белодробна болница - Бургас
Профсъюзен дом
Дом „Майка и Дете“
Дискотеки
Училище „Св. Св. Кирил и Методий“
Училище „Пейо Яворов“
Обреден Дом в град Поморие
Училище в село Рудник
Бургаски Районен съд
Реконструкция на „Гръцко училище“ град Ахтопол
Църква в град Ахтопол

Еднофамилни къщи

Къща в град Созопол – 2010 г.
Къща в село Писменово- 2 броя – 2013 г.
Къща в село Ясна Поляна – 2020 г.
Къща в град Българово – 2019 г.
Къща в село Кошарица – 2005 г.
Къща в Каблешково – 2017 г.
Къща в град Поморие - 4 броя – 2010 г.

Бъдещи проекти

Жилищна сграда в град Бургас, ж.к. “Меден Рудник“ – РЗП 2541 кв.м.