Меден рудник бл. 546

РЗП – 2541 кв.м

ПЪРВИ /партерен етаж/ к 0,00

ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/ к+2,85

ТРЕТИ ЕТАЖ /втори жилищен/ к+5,70

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ / трети жилищен/ к+8,55

ПЕТИ ЕТАЖ /четвърти жилищен/ к+11,40

ШЕСТИ ЕТАЖ / пети жилищен/ к+14,25